Colaboramos en el proyecto REMISAL, con la intención de mejorar el reciclaje de aluminio.


HAZITEK – ENPRESA I+G BULTZATZEKO LAGUNTZA PROGRAMA
PROGRAMA DE AYUDAS DE APOYO A LA I+D EMPRESATIAL – HAZITEK

KOFINANTZATUTAKO ERAGIKETA / ACTUACIÓN COFINANCIADA:
Proyecto nº ZL-2020/00119-REMISAL proiektua

EUSKO JAURLARITZAK ETA EUROPAR BATASUNAK 2014-2020 ESKUALDE GARAPENERAKO
EUROPAR FUNTSAREN (EGEF) BITARTEZ KONFINANTZATUTAKO ERAGIKETA

ACTUACIÓN CONFINANCIADA POR EL GOBIERNO VASCO Y LA UNION EUROPEA A TRAVES
DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 2014-2020 (FEDER)